Rinkimai 2018

JAV LB XXII-os Tarybos rinkimai jau baigėsi. Sveikiname XXII-os Tarybos narius ir dėkojame visiems, kurie padėjo pravesti šiuo rinkimus.

Lithuanian American Community Board of Directors Election has ended. We congratulate the new Board of Directors and thank everyone who helped throughout the Election process.

Pavardė / Last Name Vardas / First Name Balsų skaičius / # of Votes Narys / Elected ?
AMERIKOS KRYŽKELIŲ APYGARDA / American Crossroads District
Urbonavičius Arvydas 91 Taip / Yes
CONNECTICUT APYGARDA / District
Dooling Rasa 126 Taip / Yes
Šimkuvienė-Rosen Sigita 121 Taip / Yes
D'Orso Agnė 116 Taip / Yes
Reiss Laima 107 Taip / Yes
FLORIDA APYGARDA / District
Palukaitis Juras 76 Taip / Yes
Mikonis Tomas 35 Taip / Yes
Gedmintas Aleksandras 24 Taip / Yes
MICHIGAN APYGARDA / District
Petrulis Algis 138 Taip / Yes
Skipitytė-Vilkienė Raminta 114 Taip / Yes
Galvanauskas Almantas 113 Taip / Yes
NAUJOSIOS ANGLIJOS (BOSTON) APYGARDA / New England District
Kazlauskas Juozas 243 Taip / Yes
Girniuvienė Rima 215 Taip / Yes
Girnius Tomas 198 Taip / Yes
Bubnys Edvardas 189 Taip / Yes
Švenčionis Giedrius 179 Taip / Yes
Milašauskaitė Eglė 165 Taip / Yes
Symeonidis Živilė 162 Taip / Yes
Stundžia Jonas 161 Taip / Yes
NEW YORK APYGARDA / District
Mitrulevičienė Rasa 253 Taip / Yes
Mitrulevičius Tomas 243 Taip / Yes
Savičiūtė-Sprindys Rasa 217 Taip / Yes
McKean Rasa 178 Taip / Yes
Buožys Valdas 164 Taip / Yes
OHIO APYGARDA / District
Maščinskienė Zita 94 Taip / Yes
Širvinskas Ričardas 86 Taip / Yes
PIETRYČIŲ APYGARDA RAJONAS 1 / Southeast Electoral District 1
Miliūtė Rasa 89 Taip / Yes
Merkevičius Žilvinas 79 Taip / Yes
Stepanovas Igoris 54 Taip / Yes
PIETRYČIŲ APYGARDA RAJONAS 2 / Southeast Electoral District 2
Baltaduonis Rimvydas 179 Taip / Yes
Maciūnas Vytautas 171 Taip / Yes
Draugelis Gailius 165 Taip / Yes
Kazlauskas Daiva 164 Taip / Yes
VAKARŲ APYGARDA RAJONAS 1 / Western Electoral District 1
Navickienė Danguolė 169 Taip / Yes
Barysaitė Ringailė 141 Taip / Yes
Šilkaitis Raimundas 140 Taip / Yes
Janušas Tomas 138 Taip / Yes
Černiauskas Ričardas 121 Taip / Yes
Nelsienė Angelė 105 Ne / No
Narutis Vytautas 98 Ne / No
Rūkaitė Jekaterina 94 Ne / No
VAKARŲ APYGARDA RAJONAS 2 / Western Electoral District 2
Babarskienė Giedrė 106 Taip / Yes
Ingelevičiūtė Ernesta 98 Taip / Yes
Blekys Irena 77 Taip / Yes
VAKARŲ APYGARDA RAJONAS 3 / Western Electoral District 3
Eidukonis Kęstutis 50 Taip / Yes
VIDURIO VAKARŲ APYGARDA RAJONAS 1 / Midwest Electoral District 1
Polikaitis Juozas 312 Taip / Yes
Sruoga Austėja 299 Taip / Yes
Žilys Artūras 280 Taip / Yes
Sruoga Vytautas 209 Taip / Yes
Kerelytė Svajonė 205 Taip / Yes
Dobrovolskytė Monika 203 Taip / Yes
Šatienė Marija-Milda 195 Taip / Yes
Kairienė Birutė 182 Taip / Yes
Sakalaitė Aušrelė 163 Taip / Yes
Platakis Jon 159 Taip / Yes
Strokovas Ingrida 158 Taip / Yes
Butkus Regina 144 Taip / Yes
Valuckaitė Vesta 140 Ne / No
Adomėnas Audra 119 Ne / No
Zyggi Janus 118 Ne / No
Durrett Dangerūta 113 Ne / No
Plečkaitytė Ona 112 Ne / No
Stančiauskienė-Danielson Nijolė 112 Ne / No
Marciulevičienė Auksuolė 101 Ne / No
Boharevičienė Marija 74 Ne / No
VIDURIO VAKARŲ APYGARDA RAJONAS 2 / Midwest Electoral District 2
Raudonytė-Vician Loreta 30 Taip / Yes
VIDURIO VAKARŲ APYGARDA RAJONAS 3 / Midwest Electoral District 3
Steponavičius Gintautas 201 Taip / Yes
Damašius Gediminas 171 Taip / Yes
Rutkauskienė Violeta 160 Taip / Yes
Janušonienė-Westholm Palmira 125 Taip / Yes
Norvilaitė-Petersen Živilė 78 Taip / Yes